Uitsluitend mensen die hun vak verstaan, staan tot uw beschikking

Speciale projecten zoals migratietrajecten en invoering van mail- en internetservices worden op basis van een projectmatige aanpak gerealiseerd. Er worden 4 stadia doorlopen, te weten:

Analyse

In samenwerking met de klant wordt een analyse gemaakt van de specifieke wensen en behoeften op automatiseringsagebied binnen de gehele organisatie.

Advies

Uit de analyse van deze IT-wensen en IT-behoeften worden concrete IT-problemen gedestilleerd en oplossingen vertaald in een advies over de meest geschikte producten en productconfiguraties.

Levering en implementatie

De in het advies opgestelde productconfiguraties worden in overleg met de klant geleverd en geïmplementeerd, zodanig dat zij tot een systeemoplossing worden samengevoegd. De te leveren configuraties worden bij voorkeur afgeleverd bij WAKINSY voor controle. Bij eventuele onvolkomenheden zal direct actie worden ondernomen. Dit voorkomt tijdverlies en irritatie bij de klant. Zodra het systeem (van enkele pc’s tot complexe netwerkoplossingen) op locatie operationeel is, wordt het uitvoerig getest op zowel technische kwaliteit als op gebruiksvriendelijkheid.

Support en onderhoud

Nadat het systeem is geïmplementeerd zal de klant ermee leren omgaan. Daarnaast wordt, indien gewenst, regelmatig preventief onderhoud verricht, waarbij tevens gebruikersproblemen kunnen worden opgelost en updates van software plaats kan vinden. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van de geleverde configuraties levert WAKINSY de support en onderhoud op abonnementsbasis. Hierbij kan de klant afspraken maken omtrent de snelheid en tijdigheid van de support.