Wij zorgen ervoor dat uw systemen zorgeloos blijven draaien

Voor het beheer en onderhoud van kleine tot middelgrote netwerken is men voornamelijk aangewezen op IT bedrijven die op basis van nacalculatie incidenten oplossen en ondersteuning leveren. Deze vorm van dienstverlening heeft als kenmerk dat de oplossing wordt geboden nadat het kwaad feitelijk is geschied en de klant is overgeleverd aan de deskundigheid van haar leverancier. In de praktijk betekent dit vaak improductieve uren en veel ergernis. De totale automatiseringskosten zijn pas achteraf bekend en derhalve zeer moeilijk te begroten.

Grotere bedrijven hebben over het algemeen een eigen IT-afdeling om dergelijke problemen snel en adequaat op te lossen, of kiezen ervoor om alle IT-activiteiten te outsourcen. Het voordeel hiervan is dat de totale automatiseringskosten op voorhand bekend zijn.

Het concept van WAKINSY is gebaseerd op preventief onderhoud en directe ondersteuning wanneer daar om gevraagd wordt.

Vanuit de gedachte betalen per werkplek wil WAKINSY specifiek voor de gestelde doelgroep een mogelijkheid bieden om voor een vast bedrag per werkplek per maand het totale beheer op basis van een jaarovereenkomst uit handen te geven. Voor het afgesproken bedrag worden alle werkzaamheden die te maken hebben met kantoorautomatisering uitgevoerd. De werkzaamheden omvatten onder meer:

  • Beheer van servers: aanmaken van gebruikers, printers, folders etc..etc.
  • Onderhoud van bestanden, opschonen c.q. verwijderen
  • Verzorgen van software updates
  • Oplossen van storingen
  • Beantwoorden van gebruikersvragen
  • Opleidingen van softwarepakketten

Er worden wel een aantal voorwaarden gesteld voordat een netwerk in beheer genomen kan worden, deze hebben te maken met standaardisatie en connectivity. 

WAKINSY garandeert binnen 30 minuten te reageren op vragen en / of problemen. Deze responsetijd kan alleen worden gegarandeerd als het netwerk aan een aantal voorwaarden voldoet, zo moeten servers en werkplekken conform de richtlijnen van WAKINSY zijn ingericht. In bepaalde gevallen betekent dit slechts enige aanpassingen, in extreme gevallen betekent dit een complete herinstallatie van de server en werkplekken. Bestaande functionaliteit wordt door WAKINSY gegearandeert, dit betekent in sommige gevallen dat er contact moet worden opgenomen met softwareleveranciers. 

Indien een server opnieuw moet worden ingericht wordt de ondersteuning gevraagd van de consultancy afdeling. Een consultant zal dan een analyse maken en aanbevelingen doen inzake de herinrichting en indien nodig assistentie verlenen.

Het beheer en ondersteuning aan gebruikers zal zo veel mogelijk op afstand worden gedaan. Dit betekent dat er aansluiting op het WAN van WAKINSY moet zijn of een ISDN inbelfaciliteit zal worden aangelegd en specifieke software zal worden geïnstalleerd om zowel de servers als werkplekken via de telefoonlijn te kunnen benaderen.

 
WAKINSY kent 2 verschillende overeenkomsten, dit zijn:

  • Beheer, support en onderhoud op werkdagen tijdens kantooruren van 9.00 tot 17.30 uur
  • Beheer, support en onderhoud 7 dagen per week, 24 uur per dag

Contractanten kunnen hun klachten en problemen via e-mail en een speciale supportlijn kenbaar maken. Deze worden dan in een helpdesk-informatiesysteem ingevoerd. De klant krijgt per email daarvan een bevestiging met een “callnummer” waaraan gerefereerd kan worden. Indien de klacht niet direct kan worden opgelost zal deze continu op de hoogte worden gehouden van de status. In een latere fase bestaat de mogelijkheid om via het internet de status van alle calls te volgen.

Het telefoonnummer van de supportlijn wordt na kantoortijd doorgekoppeld naar de mobiele telefoon van de dienstdoende engineer. De engineers werken in een standby roulatiesysteem, bij grote drukte zal deze met een van zijn collega’s contact opnemen om assistentie te vragen. Alle engineers hebben de beschikking over een bedrijfswagen, notebook, ISDN verbinding en GSM.